Musiikkiterapiaa vaikeavammaisille lapsille ja nuorille Kuulo-Auriksessa

21.12.2017

Musiikkiterapiaa Valkeassa Talossa

Kuulo-Auris toteuttaa musiikkiterapiaa lääkinnällisenä kuntoutus- ja hoitomuotona yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Musiikkiterapia on lääkinnällinen kuntoutus- ja hoitomuoto, jota Kuulo-Auris Oy ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tarjoavat erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, osana yksilöllistä kuntoutusta.

Terapiassa musiikkia ja sen elementtejä käytetään vuorovaikutuksen, kommunikaation ja osallisuuden tukemisen keskeisenä välineenä. Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen, kommunikoinnin ja omien tunteiden tunnistamisen kehittyminen.

Tarjoamme musiikkiterapiaa erityistä tukevia tarvitseville lapsille ja nuorille perheineen joko yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Terapian sisältö ja tavoitteet määräytyvät kuntoutujan ja hänen perheensä yksilöllisen tarpeen ja kuntoutussuunnitelman mukaan. Musiikkiterapeuttina toimii (FM) Petriina Auramo, jolla on pitkä kokemus erityislasten ja nuorten kuntoutuksesta. Terapia toteutuu Kuulo-Auris Oy:n Helsingin toimipisteessä, osoitteessa Ilkantie 4, 00400 Valkea talo. Kuntoutus on osallistujalle maksutonta HUS maksusitoumuksen voimassaolon aikana.

Kenelle lääkinnällinen musiikkiterapia sopii?

Lääkinnällisen kuntoutuksen muotona, musiikkiterapiaa voidaan tarjota yksilö- tai ryhmäterapiana alle kouluikäisille (0-6 vuotta) ja alakouluikäisille lapsille (7-12 vuotta) sekä nuorille (13-17 vuotta). Haasteena lapsella/nuorella voi olla yksi tai useampi seuraavista: aistivamma, kielen ja puheen häiriö, kehitysvamma, mielenterveydellinen, neurologinen tai neuropsykiatrinen sairaus. 

Miten musiikkiterapiaa haetaan?

  1. Kuntoutuja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidon asiakas
  2. Kuntoutukseen haetaan hoitavan tahon tai/ja hoitavan lääkärin lähetteellä (B-lausunto tai kuntoutussuosituksen lisäys) sekä terveydenhuollon maksusitoumuksella  (musiikkiterapian maksusitoumuksessa mainintaan Kuulo-Auris Oy/Petriina Auramo)

Lisätietoja:  Kristiina Laakso, kuntoutusjohtaja. kristiina.laakso(at)auris.fi tai musiikkiterapeutti Petriina Auramo; petriina.auramo(at)gmail.com