Diagnostiikka

Useimmat potilaista tulevat tutkimuksiin sairaalaan joko korvalääkärin tai neurologin lähettäminä. Toispuoleinen hitaasti kehittynyt sisäkorvakuulon lasku, korvan soiminen tai kohina johtaa usein tutkimuksiin. Vain harvoissa tapauksissa taustalta löytyy akustikusneurinooma.

Kuulonalenema ilmaantuu yleensä ensin korkeille jaksoluvuille toispuoleisesti ja etenee hitaasti puheen kuulemisen kannalta tärkeille taajuuksille. Puheenerotuskyvyn heikkeneminen sairaassa korvassa tapahtuu usein jo varhain ja on merkittävä. Tutkimuksissa todetaan myös kuulohermon aivorunkovasteissa poikkeavuutta. Vain harvoin äkillisen sisäkorvakuulonlaskun taustalta löytyy akustikusneurinooma.

Kasvain syntyy usein 8. aivohermon tasapainohermotuppeen, joka aiheuttaa sisäkorvan tasapainohermon toiminnassa häiriöitä. Lopullinen, varma diagnoosi saadaan aivojen ja sisäisten korvakäytävien magneettikuvauksella. Samalla voidaan arvioida muutoksen laajuus ja suunnitella jatkotoimenpiteet.