Kehon ja mielen tasapaino 5.-8.8.2019

Työssä käyvät akustikusneurinoomasairastuneet - valtakunnallinen kurssi 

Kohderyhmä: Kurssille otetaan 6-10 työikäistä AN-sairastunutta eri puolilta Suomea 

Ajankohta: 5-8.8.2019

Paikka: Varalan urheiluopisto, Tampere

Haku: 14.6.2019 mennessä

Ohjatun ryhmätoiminnan, liikuntaharjoittelun, rentoutus-ja tietoisuusharjoitusten avulla osallistujat saavat tietoa oman kehon ja mielen hyvinvoinnista sekä tasapainon lisäämisestä. Ryhmäkeskustelut tarjoavat pohdintaa ja vertaistukea. Kurssin työntekijöinä psykologi, fysioterapeutti, liikunnanohjaaja ja vertaisohjaajat.