Vertaistuki

 

Sairastuneet toivovat tietoa ja tukea. Vertaiselta saatu kokemustietoon perustuva henkinen tuki ja ymmärrys, kuuntelu- ja keskusteluapu koetaan usein tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Vertaistukihenkilön kanssa voi pohtia asioita, joita ei kenties läheisten tai ammattilaisten kanssa ole helppo ottaa esille. Tukihenkilö kuuntelee, kun on tarve puhua.

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry:ssä toimii 32 koulutettua vertaistukihenkilöä. Tämä pieni, mutta aktiivinen yhdistys on rakentanut yhteyksiä sairaaloihin ja kouluttanut vertaistukihenkilöitä.

Oheisen puhelinnumeron avulla saat lisätietoa näistä tukihenkilöistä, jotka ovat vähintään puhelimitse tavoitettavissa. He asuvat eri paikkakunnilla, ovat eri-ikäisiä, suomen- tai ruotsinkielisiä, itse sairastuneita tai sairastuneiden läheisiä. Vertaistukihenkilö ja tuettava voivat keskenään sopia käyvätkö keskustelua puhelimitse vai onko mahdollista myös tavata.

Ota yhteys, oletpa sairastunut tai läheinen! Voit ottaa yhteyttä erilaisissa elämäntilanteissa: juuri diagnoosin saaneena, leikkaukseen menossa, leikkauksesta tai muista hoitotoimista toipumassa, uusintahoitoja saamassa, työhön palaamassa tai eläkkeelle siirtymistä pohtimassa tms.

Vertaistukihenkilön avulla AN-potilas voi paremmin selviytyä ja toipua saamastaan diagnoosista, hoidoista ja niiden aiheuttamasta psyykkisestä ja psykososiaalisesta rasituksesta. Se on merkityksellistä elämänlaadun ylläpysymiseksi.

Yhdistyksessä on monipuolinen kokemustieto AN:sta. Yhdistys järjestää myös sopeutumisvalmennuskursseja, joissa sairastuneet ja läheiset saavat vertaistukea. Alueellisia ryhmiä kootaan isommilla paikkakunnilla, joissa voidaan tavoittaa useampia AN-sairastaneita.

 

 

 

PDF-tiedostoKuuloviesti_marraskuu_-16_vertaistukijuttu.pdf (2.1 MB)
Vertaistuki esillä Kuuloviestissä marraskuu 2016
PDF-tiedostoMitä_vertaistuki_on.pdf (119 kB)
Taina Aaltosen kooste vertaistuesta, sen määritelmistä ja muodoista.