Vertaistapaaminen Keuruulla kokosi yli 30 sanylaista. Kiitos mukavasta viikonlopusta!

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys on akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman (=kuulohermokasvain) sairastaneille ja heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöille tarkoitettu järjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja rohkaista jäseniään toimimaan aktiivisina ja tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä, toimia jäsentensä kuntoutumiseksi sekä kuulohermokasvaimen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Akustikusneurinooman sairastaneille vertaistuki on ensiarvoisen tärkeää. Kauttamme löydät samassa elämäntilanteessa olevia, joiden kanssa voit vaihtaa kokemuksia. Lisää tietoa voi lukea Vertaistuki-osiosta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!