Tulkkauspalvelu

Akustikusneurinooman yhteydessä useimmiten toinen korva kuuroutuu tai kuulo ainakin heikkenee huomattavasti. Jos sinulla on myös toisen korvan kuulo heikentynyt esim. ikähuonokuuloisuuden, meluvamman tms. vuoksi, olet oikeutettu tulkkauspalvelun käyttöön.

Kuulovammaisella on oikeus käyttää Kelan kustantamaa tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa, jos tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun perusopintojen jälkeen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen.  http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut

Kommunikointimenetelmänä voi olla:

  • suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli
  • suomen tai ruotsin kielen mukaan viitottu puhe
  • puhetulkkaus
  • kirjoitustulkkaus
  • muut kommunikointitavat

Kun kuulohaitta on akustikusneurinoomasta johtuvaa, on kirjoitustulkkaus usein sopivin vaihtoehto. Ei tarvitse osata viittomakieltä tai muita kommunikaatiomenetelmiä tulkkausta saadakseen. Kirjoitustulkkaus on yksi tulkkaustavoista, se toteutetaan kannettavan tietokoneen näytölle ja mahd. lisänäytöille" 

Huom. Kela myös perehdyttää tulkin käyttöön. Voit tilata kotiin opetuksen.

Hakeminen: Tee hakemus Kelan lomakkeilla TU 1 ja TU 10.

  • Lomakkeita saa Kelan toimistoista tai em. nettiosoitteesta
  • Liitä mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto. Siinä kuvataan, millainen vamma aiheuttaa tulkkauspalvelun tarpeen, mitä kommunikointikeinoja käytät (esim. kirjoitus-tulkkaus) ja arvio tulkkaushyödystä.
  • lääkärin lausunto mol. puolisesta kuulon heikkenemisestä ja/tai kuulokäyrätutkimustulos
  • Lähetä hakemus liitteineen postitse tai vie suoraan johonkin Kelan toimistoon

Käsittelyaika on n. viikko.  Kun olet saanut oikeuden käyttää tulkkauspalvelua, voit tilata palvelua Kelan välityskeskuksesta puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai oheisesta linkistä: Kela verkkotilaus 

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry:ssä tulkkauspalveluihin on perehtynyt Liisa Sammalpenger. Liisaan saa yhteyden osoitteella: sammalpenger(at)gmail.com tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 050 322 4048.

Ks. myös Kuuloliiton sivusto tulkkauspalvelusta