Hallitus 2017
vasemmalta: Päivi, Erkki, Eine, Sari, Tuula, Leena, Juha, Irmeli, Kaija ja Siw

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys on akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman (=kuulohermokasvain) sairastaneille ja heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöille tarkoitettu järjestö.

Akustikusneurinooman sairastaneille ja läheisille vertaistuki on ensiarvoisen tärkeää. Kauttamme löydät samassa elämäntilanteessa olevia, joiden kanssa voit vaihtaa kokemuksia.

Tuemme ja rohkaisemme jäseniämme saavuttamaan täysipainoisen elämän AN -sairastumisen jälkeen. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Tiesitkö!

 

Syyskokous 18.11.-17 valitsi Päivi Liippolan jatkamaan puheenjohtajana myös seuraavana toimintavuotena. Päivi kiittää luottamuksesta! 

Hallitukseen valittiin kaksi uutta varajäsentä, muuten kokoonpano on sama.  Lue tarkemmin yhdistyssivulta.  

Tapahtumia

Tuettu Veikkauksen tuotoilla
www.terveyskyla.fi