Suomen Akustikusneurinoomayhdistys on akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman (=kuulohermokasvain) sairastaneille ja heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöille tarkoitettu järjestö.

Yhdistys tarjoaa tietoa ja vertaistukea kaikille AN-sairastuneille ja läheisille. 

Akustikusneurinooma  ja COVID-19 

'Ei ole näyttöä siitä, että akustikusneurinooma itsessään lisäisi riskiä saada COVID-19 tartunta. AN ei muuta immuunivastetta eikä toisaalta myöskään suojaa virukselta. Aiemmat hoidot, kuten leikkaus tai sädetys eivät vaikuta riskiin saada virus. Yksittäisiä AN-hoitotoimia siirretty myöhemmäksi potilasturvallisuuden varotoimenpiteenä. Tämä koskee sellaisia, yksittäistä AN:aa sairastavia, joille hoidon siirtämisestä ei arvioida aiheutuvan lisääntynyttä haittaa.’

Neurokirurgi, dosentti Ville Vuorinen TYKS