Hilkka Ojala valittiin Voimavarakurssin positiivisimmaksi kurssilaiseksi. Hän on 29 yhdistysvuotensa aikana ehtinyt jakaa elämäniloa monelle. Kiitos Hilkka!

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys on akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman (=kuulohermokasvain) sairastaneille ja heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöille tarkoitettu järjestö.

Akustikusneurinooman sairastaneille ja läheisille vertaistuki on ensiarvoisen tärkeää. Kauttamme löydät samassa elämäntilanteessa olevia, joiden kanssa voit vaihtaa kokemuksia.

Tuemme ja rohkaisemme jäseniämme saavuttamaan täysipainoisen elämän AN -sairastumisen jälkeen. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

Miten haluat jäsenpostisi?  - kysymys jäsenille

 

Yhdistys lähettää kaksi kertaa vuodessa jäsenille tiedotuspostituksen, helmikuussa ja lokakuussa.

Postituksessa on vuosikokouskutsu sekä ajankohtaistiedote. Haluatko Sinä tämän postituksen jatkossa edelleen paperisena, vai riittääkö sähköpostiversio?

Ilmoita os: sanytoimisto@gmail.com   

Kiitos vaivannäöstä!   

Tapahtumia

Tuettu Veikkauksen tuotoilla
www.terveyskyla.fi