Työhön paluu

Akustikusneurinooma on hyvin yksilöllinen ja myös hoitotoimista toipuminen on yksilöllistä. Joku voi palata kuukauden kuluttua työhönsä ja jatkaa elämäänsä täysin entiseen tapaan.  Joku toinen voi kamppailla kipujen tai väsymyksen kanssa tai kokeilla työhön paluuta liian aikaisin. Moni hyötyy kuntoutuksesta, fysioterapeutin tai neuropsykologin tai puheterapeutin ohjauksesta tilanteensa mukaan. 

  • Heikkinen_Kankaanpää_VS_leikkaus_kognitiiviset toiminnot.pdf 715 KB
    Akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman leikkaushoidon vaikutuksista on saatu uutta tietoa. Tampereen yliopistossa tehdyssä pro gradu –tutkimuksessa selvitettiin, onko leikkaushoidon saaneilla potilailla havaittavissa heikentymistä kognitiivisissa toiminnoissa.
  • huonokuuloisena_työelämässä_raportti_Kuuloliitto.pdf 723 KB
    Tutkimus tehtiin osana Kuuloliiton nelivuotista, Raha-automaattiyh-distyksen rahoittamaa Ehyt-projektia. Projektin keskeisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa huonokuuloisten työoloista ja työskentelyedellytyksistä sekä viedä tätä tietoa eteenpäin työnantajille, työntekijöille ja muille sidos-ryhmille. Hietala&Lavikainen, raportti 2010