Tietoa Sany:sta

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry:n toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kohderyhmän edunvalvojana sekä tukea ja rohkaista jäseniään osallistumaan ja toimimaan aktiivisesti omassa toimintaympäristössään. Yhdistys on Kuuloliiton jäsen. Yhdistys on perustettu 1989.

Jäseniä yhdistyksessä on noin 450, joista jopa neljäsosa toimii aktiivisesti yhdistyksen kurssi-, alue- tai varainhankintatehtävissä. Yhdistyksellä ei ole kokopäiväisesti palkattua henkilökuntaa.

Yhdistys järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja alueellisia tapaamisia sairastuneille ja läheisille eri puolilla Suomea. Eri kurssit on suunnattu vastasairastuneille tai jo pidemmän aikaa sitten sairastuneille. Niille voivat hakeutua sairastuneet ja myös läheiset.

Hakulomakkeen saa esimerkiksi kotisivulta tai aluetapaamisissa tai sanytoimisto@gmail.com - osoitteesta. Kurssit ovat STEA:n rahoittamia.

Alueellisia tapaamisia järjestetään pari kertaa vuodessa. Yhdistyksen haasteena on hajallaan asuva jäsenistö. Samalla paikkakunnalla ei yleensä asu montaa akustikusneurinooman sairastanutta. Jäsenet saavat kutsun suoraan oman alueen tapaamiseen. Myös kotisivuilta tieto löytyy. Kaikki AN-sairastuneet läheisineen ovat tervetulleita näihin tapaamisiin.

Kysymys jäsenille: Yhdistys lähettää kaksi kertaa vuodessa tiedotteen. Haluatko Sinä tiedotteen jatkossa paperisena kuten nytkin, vai riittääkö sähköpostiversio? Ilmoita os: sanytoimisto@gmail.com  Kiitos vaivannäöstä!