Yhdistys

Suomen Akustikusneurinoomayhdistyksen toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kohderyhmän edunvalvojana sekä tukea ja rohkaista jäseniään täyden yhteiskunnallisen tasa-arvon saavuttamisessa. Yhdistys on Kuuloliiton jäsen. Yhdistys on perustettu 1989.

Jäseniä yhdistyksessä on yli 400, joista jopa kolmasosa toimii aktiivisesti yhdistyksen kurssi-, alue- tai varainhankintatehtävissä.  Yhdistyksellä ei ole kokopäiväisesti palkattua henkilökuntaa.

Yhdistys järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja vertaistukea sairastuneille ja läheisille eri puolilla Suomea. Eri kurssit on suunnattu vastasairastuneille tai jo pidemmän aikaa sitten sairastuneille. Niille voivat hakeutua sairastuneet ja myös läheiset. Hakulomakkeen saa esimerkiksi verkkosivulta tai yhdistyksen puheenjohtajalta tai sanytoimisto@gmail.com  -osoitteesta. Kurssit ovat STEA:n rahoittamia.

Alueellisia tapaamisia on nyt järjestetty pari kertaa vuodessa. Yhdistyksen haasteena on hajallaan asuva jäsenistö. Samalla paikkakunnalla ei yleensä asu montaa akustikusneurinooman sairastanutta. Jäsenet saavat kutsun suoraan oman alueen tapaamiseen. Myös nettisivuilta tieto löytyy.  Kaikki AN-sairastuneet läheisineen ovat tervetulleita näihin tapaamisiin.

Kysymys jäsenille: Yhdistys lähettää kaksi kertaa vuodessa tiedotteen. Haluatko Sinä tiedotteen jatkossa paperisena kuten nytkin, vai riittääkö sähköpostiversio? Ilmoita os: sanytoimisto@gmail.com   

Kiitos vaivannäöstä!