Tasapainoharjoituksia

Ideoita tasapainoharjoitteluun

  • Näissä harjoitteissa harjoitetaan vestibulo-okulaarirefleksiä eli VOR:ia. VOR kuuluu vestibulaarijärjestelmään, jonka toiminta on häiriintynyt akustikusneurinoomaa sairastavilla. VOR:n tehtävänä on pitää katse vakaana pään liikkeiden aikana. VOR:n toiminnan häiriö ilmenee huimauksena, pahoinvointina tai tasapainon epävarmuutena esimerkiksi, kun kävellessä kääntää päätä tai seuraa katseella liikkuvaa esinettä (lintua, liukuportaita tms). Harjoitteiden tavoitteena on parantaa katseen vakautta liikkeen aikana ja vähentää sitä kautta oireita.

  • Näissä harjoitteissa harjoitetaan asentotuntoa. Asentotunto kertoo missä asennossa keho on. Harjoitteissa harjoitetaan myös tasapainon kahden osa-alueen vestibulaarijärjestelmän ja asentotunnon yhteistoimintaa, kun tasapainon kolmas osa-alue näkö on pois suljettuna. Osa-alueiden yhteistoiminnan häiriö ilmenee esimerkiksi vaikeutena liikkua pimeässä tai epätasaisessa maastossa. Harjoitteiden tavoitteena on vahvistaa asentotunnon toimintaa sekä sen yhteistoimintaa muiden järjestelmien kanssa.

  • Näissä harjoitteissa harjoitetaan tasapainon kolmea eri osa-aluetta: asentotuntoa, näköä ja vestibulaarijärjestelmää. Harjoitteissa keskitytään harjoittamaan osa-alueiden yhteistoimintaa, kun vestibulaarijärjestelmän toiminta on akustikusneurinooman takia häiriintynyt. Häiriö ilmenee huimauksena tai pahoinvointina esimerkiksi kurkottaessa tai kumartaessa; tai pystyssä pysymisen vaikeutena nopeasti päätä käännettäessä. Harjoitteiden tavoitteena on vahvistaa asentotunnon ja näön osuutta tasapainon ylläpitämisessä vestibulaarijärjestelmän häiriintyneen toiminnan takia.