Potilaan opas

Akustikusneurinoomapotilaan opas antaa perustietoa kuulohermokasvaimesta, sen oireista, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Opas on tarkoitettu niin potilaille ja läheisille kuin ammattilaisillekin. 

 

Akustikusneurinompatientens guide ger grundläggande information av tumören till balans- och hörselnerven, dess symtom, vård och rehabilitering.

Guiden är avsätt för såväl patienter, anhöriga som läkare. 

 

Potilaan opas

PDF-tiedostoAN_potilaan_opas_2017.pdf (1.3 MB)
PDF-tiedostoPatientguide (2).pdf (1.2 MB)