Potilaan opas

Akustikusneurinoomapotilaan opas antaa perustietoa kuulohermokasvaimesta, sen oireista, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Opas on tarkoitettu niin potilaille ja läheisille kuin ammattilaisillekin. 

Guide för patienter med akustikusneurinom som ger grundläggande information om tumören på balans- och hörselnerven, om symtom, vård och rehabilitering.
Guiden är avsedd för såväl patienter, anhöriga som professionella.