Potilaan opas

Akustikusneurinoomapotilaan opas antaa perustietoa kuulohermokasvaimesta, sen oireista, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Opas on tarkoitettu niin potilaille ja läheisille kuin ammattilaisillekin. Akustikusneurinompatientens guide ger grundläggande information av tumören till balans- och hörselnerven, dess symtom, vård och rehabilitering.

Guiden är avsätt för såväl patienter, anhöriga som läkare.