Yksikorvainen toiskorvainen

Yksikorvaisuus usein liittyy Akustikusneurinoomaan(AN). AN-puoleinen korva on täysin kuuro tai ainakin kuulo on heikentynyt. Yksikorvaisuus tuo haasteita keskustelutilanteisiin. Silmä tarkkana on seurattava keskustelua. Täytyy joskus pyytää ihmisiä puhumaan vuorotellen ja aika usein on kysyttävä, 'voisitko toistaa'. 

Toiskorvaiselta puuttuu stereokuulo, eikä hän  kuule äänen suuntaa. Ääni kuuluu, mutta sen lähde ei heti selviä. Näön tai muiden vihjeiden avulla on yritettävä selvittää äänen suunta. Liikenteessä on oltava erityisen tarkkana! 

Mutta kaikkeen tottuu ja ajan mittaan oppii tarkkailemaan ympäristöä ja kääntämään päätä  liikenteessä, oppii valitsemaan oman paikan keskusteluryhmässä tai luennolla. Oppii menemään ihmisten luo asiaansa puhumaan eikä huutele huoneesta toiseen. Tottuu katsomaan puhujaa ja hyödyntämään huuliota. Oppii myös rohkeasti kertomaan ongelmasta muille niin, että nämä huomioivat asian. 

Valitettavasti tottuu myös siihen, ettei kuule. Älä anna periksi - sinulla on oikeus kuulla! Ole kiinnostunut läheisistäsi ja ympäristöstäsi. Pyydä toistamaan, poista hälyääniä, varmista kuulemasi. Olisiko aika hankkia kuulokoje?