Kustannukset

Kursseilla on täyshoito. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit toteutetaan STEA:n (sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella.

Matkakustannuksista voi hakea korvausta Kelalta  omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Vuonna 2019 omavastuuosuus on 25 euroa/ yhdensuuntainen matka. Työssä käyvien on mahdollista hakea kuntoutusrahaa (Kela), yksi päivä on omavastuupäivä. Kurssilta saa tarvittavat lomakkeet ja lisäohjeet. Kurssilaisella tulee olla lääkärin suositus po. kurssille saadakseen Kelan korvauksia.