Kustannukset

Kursseilla on täyshoito. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit toteutetaan STEA:n (sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella.

Matkakustannuksista voi hakea korvausta Kelalta  omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Vuonna 2019 omavastuuosuus on 25 euroa/ yhdensuuntainen matka. Työssä käyvien on mahdollista hakea kuntoutusrahaa (Kela), yksi päivä on omavastuupäivä. Kurssilta saa tarvittavat lomakkeet ja lisäohjeet. Kurssilaisella tulee olla lääkärin suositus ko. kurssille saadakseen Kelan korvauksia ja matkoista on hyvä sopia Kelan kanssa etukäteen.