Tutkimuksia Akustikusneurinoomaan liittyen

PDF-tiedostoAaltonen_AN_selviytymiskeinot2011 (2).pdf (370 kB)
Taina Aaltonen: Akustikusneurinoomaan sairastuneiden selviytymiskeinot ja työhön paluu. Turun Yliopisto Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos Erikoispsykologi-opinnot. Taina Aaltonen. Tammikuu 2011 Lisensiaatintutkimus
MS Word -tiedostoHeikkinen_Kankaanpää_2015.docx (15 kB)
Vestibulaarischwannooman leikkaushoidon vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin. Psykologian pro gradu-tutkielma. Tampereen Yliopisto. 2015
PDF-tiedostoHeikkinen_Kankaanpää_VS_leikkaus_kognitiiviset toiminnot.pdf (715 kB)
Koko teksti
PDF-tiedostoAkustikustutkimus2003.pdf (3.5 MB)
Päivi Hirsikangas ja Hanna Joukamaa: Akustikusneurinoomapotilaan leikkauksen jälkeinen kuntoutuksen tarve ja kuntoutusmahdollisuudet. Satakunnan amm.korkeakoulu, 2003. Opinnäytetyö.
PDF-tiedostoTamminen_Johanna.pdf (1.6 MB)
Tamminen, Johanna; Virtanen, Aurora (2016) Tasapainoharjoitteet akustikusneurinoomapotilaille toimintakyvyn tukemiseksi : fysioterapeuttisten kotiharjoitteiden luominen