Tutkimuksia akustikus-neurinooman liittyen

  • Tutkimuksessa tarkastellaan akustikusneurinoomaan sairastuneiden selviytymiskeinoja, sairauteen sopeutumista ja sitä, miten sairaus on vaikuttanut elämään, erityisesti työssäkäyntiin: minkälaiset asiat olivat yhteydessä työhönpaluuseen sitä edistäen tai haitaten.

  • Akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman leikkaushoidon vaikutuksista on saatu uutta tietoa. Tampereen yliopistossa tehdyssä pro gradu –tutkimuksessa selvitettiin, onko leikkaushoidon saaneilla potilailla havaittavissa heikentymistä kognitiivisissa toiminnoissa.

  • Kehittämistyönä toteutuneen opinnäytetyön aiheena on akustikusneurinooman aiheuttamat tasapaino-ongelmat ja niihin vaikuttaminen kotiharjoitteiden kautta.

  • Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää akustikusneurinoo-mapotilaan kasvaimen poistoleikkauksen jälkeiset kuntoutus-mahdollisuudet ja kuntoutuksentarve.