Tutkimuksia akustikus-neurinooman liittyen

 • Aaltonen_AN_selviytymiskeinot2011+(2).pdf 370 KB
  Tutkimuksessa tarkastellaan akustikusneurinoomaan sairastuneiden selviytymiskeinoja, sairauteen sopeutumista ja sitä, miten sairaus on vaikuttanut elämään, erityisesti työssäkäyntiin: minkälaiset asiat olivat yhteydessä työhönpaluuseen sitä edistäen tai haitaten.
 • Heikkinen_Kankaanpää_VS_leikkaus_kognitiiviset toiminnot.pdf 715 KB
  Akustikusneurinooman eli vestibulaarischwannooman leikkaushoidon vaikutuksista on saatu uutta tietoa. Tampereen yliopistossa tehdyssä pro gradu –tutkimuksessa selvitettiin, onko leikkaushoidon saaneilla potilailla havaittavissa heikentymistä kognitiivisissa toiminnoissa.
 • Tamminen_Johanna.pdf 2 MB
  Kehittämistyönä toteutuneen opinnäytetyön aiheena on akustikusneurinooman aiheuttamat tasapaino-ongelmat ja niihin vaikuttaminen kotiharjoitteiden kautta.
 • Akustikustutkimus2003.pdf 4 MB
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää akustikusneurinoo-mapotilaan kasvaimen poistoleikkauksen jälkeiset kuntoutus-mahdollisuudet ja kuntoutuksentarve.