Kurssit 

Tietoa ja vertaistukea- kurssin sisältö on sopeutumisvalmennuksellinen. Sen tavoitteena on lisätä sairastuneiden ja läheisten ymmärrystä akustikusneurinooman (AN) aiheuttamasta oireistosta, sen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään. Kurssi antaa osallistujille tietoa AN:sta; sen oireista, hoitomenetelmistä sekä kuntoutumisen keinoista.

Kurssi on ryhmämuotoista kuntoutusta. Ohjatut pienryhmäkeskustelut sekä vapaa-ajan yhdessäolo mahdollistavat sairastuneiden ja läheisten keskinäisen vuorovaikutuksen ja vertaistuen. Kurssin toimintaan kuuluvat luennot tai alustukset, keskustelut sekä liikunta.

Eri kursseilla on erilainen työntekijärakenne, mutta usein kurssilla on fysioterapeutin, psykologin ja vertaisohjaajien ohjaamaa toimintaa. Lisäksi luennoijina kurssitarpeen mukaan toimivat neurokirurgi, neuropsykologi ja/tai muu erityisosaaja. Kursseillamme on aina mukana vertaisohjaajia.