Kurssit

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on lisätä sairastuneiden ja läheisten ymmärrystä akustikusneurinooman aiheuttamasta oireistosta, sen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään sekä kuntoutumisesta. Kurssi antaa osallistujille tietoa akustikusneurinoomasta; sen oireista, hoitomenetelmistä sekä kuntoutumisen keinoista.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta. Ohjatut pienryhmäkeskustelut sekä vapaa-ajan yhdessäolo mahdollistavat sairastuneiden ja läheisten keskinäisen vuorovaikutuksen ja vertaistuen. 

Eri kursseilla on erilainen työntekijärakenne, mutta usein kurssilla on lääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja/tai muiden asiantuntijoiden ohjaamaa toimintaa, kuten luentoja, keskusteluja ja liikuntaa. Kursseillamme on aina mukana myös vertaisohjaajia.