Yhdistyksen säännöt

  • Sany_säännöt.pdf 722 KB
    Sany ry:n säännöt sisältävät tietoa mm. yhdistyksen tarkoituksesta, toimintamuodoista, jäsenyydestä, jäsenmaksuista ja hallinnosta.
  • Kuvaus_henkilötietojen_käsittelystä_Sany_ry.pdf 562 KB
    Sany ry kerää henkilötietoja suoraan jäseniltä sekä yhteistyökumppaneilta. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamisessa ja ne mahdollistavat yhdistyksen ja jäsenten välisen yhteydenpidon. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 503/1989 11§).