Yhdistyksen säännöt

  • Sany ry kerää henkilötietoja suoraan jäseniltä sekä yhteistyökumppaneilta. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamisessa ja ne mahdollistavat yhdistyksen ja jäsenten välisen yhteydenpidon. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 503/1989 11§).