Oireet

Akustikusneurinoomapotilaita on joskus epäilty luulosairaiksi ja usein oireet yhdistetään stressiin tai Meniérèn tautiin. Lisätutkimuksia tehdään, kun potilaalla todetaan selvä toispuoleinen kuulonalenema. Sairauden ensioireita ovat mm. kuulon heikkeneminen, tinnitus ja huimaus. Kasvain voi kasvaa myös täysin oireettomana. Oireet ja niiden esiintyminen ovat aina yksilöllisiä. 

Tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi: 

  • toisen korvan kuulon heikkeneminen
  • huimaus, oksentelu, pyörryttävä olo
  • korvan soiminen (tai kohina, hurina tms) eli tinnitus
  • kasvojen toisen puolen tuntohäiriö
  • pahoinvointi matkalla, korkeilla paikoilla, vilkkuvaloissa tai meluisissa paikoissa
  • tasapainon epävarmuus: kompurointi, kaatuilu, törmäily huonekaluihin tai oven pieliin.
  • väsymys
  • päänsärky
  • toiskorvaisuus - stereokuulo heikentynyt

Lisäksi jotkut kertovat kokeneensa kasvaimeen liittyen mm. näkö-ja puhehäiriöitä, esineiden pudottelua, rytmitajun muuttumista, korkean paikan pelkoa, hammassärkyä, nielemisvaikeutta, keskittymiskyvyn ja numeromuistin heikentymistä, aloitekyvyttömyyttä ja/tai tunneherkkyyttä.