VS-konferenssi 2019, USA

8TH QUADRENNIAL CONFERENCE ON VESTIBULAR SCHWANNOMA AND OTHER CPA TUMORS

Bridge the gaps in vestibular schwannoma care by sharing ideas with and learning from international colleagues.

JUNE 19—21.6. 2019 – ROCHESTER, MN Vestibulaarischwannoomakonferenssi 19.-21.6.2019                           Mayo-clinic, Rochester MN, USA

Konferenssi oli suunnattu neurokirurgeille, neuroradiologeille, plastiikkakirurgeille sekä muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Tavoitteena oli jakaa kliinisiä kokemuksia, keskustella eri hoitomenetelmistä sekä esitellä tuloksia. 

Paikalla oli nelisen sataa osallistujaa ympäri maailmaa. Muita ammattilaisia, kuten terapeutteja ja tutkijoita oli alle kolmekymmentä. Luennoitsijoita oli kymmeniä ja lisäksi osallistujat esittelivät menetelmäkuvauksiaan sekä tutkimusabstrakteja. Kaikki osallistujat voivat ilmaista näkemyksiään parhaista käytännöistä.

Konferenssi kokoontuu neljän vuoden välein päivittämään VS-tietoa ja hoitoa.  Järjestelyvastuussa oli Mayo Clinicin School of Continuous Professional Development. www.mayoclinic.org   www.ce.mayo.edu Edellinen kokoontuminen on ollut Kiinassa vuonna 2016. Seuraava on tulossa Norjan Bergeniin vuonna 2023.  

Suomalaisia oli paikalla tasan kaksi. Neurokirurgi Ville Vuorinen (TYKS), Sanyn asiantuntijalääkäri sekä Sany ry:n puheenjohtaja, fysioterapeutti Päivi Liippola. Kumpikaan ei ollut varsinaisesti Sanyn lähettämänä, mutta saatu tieto kulkeutuu niin potilaiden kuin yhdistyksen hyväksi. 

Ohjelmasisältö oli runsas. Yhteisten sessioiden lisäksi oli aamu- ja iltapäivisin lukuisia päällekkäisiä esityksiä laajasti eri aihekokonaisuuksista. Kuultiin muun muassa esityksiä VS-historiasta, tutkimusmenetelmistä, oireiston kehityksestä, eri hoitomenetelmistä, kasvohermosta, NF2:a, sisäkorvaistutteista ja elämänlaadusta. 
Vestibulaarischwannooma nyt:

Kokosimme muutamia huomioita vestibulaarischwanoomasta eli akustikusneurinoomasta nyt: 

-         Se on yleisempi kuin on ajateltu. Esiintyvyys on kasvanut, koska      nykyisin kuvataan enemmän. Myös väestörakenne on muutoksessa.

-         Tärkeä piirre on, että se löydetään varhaisemmassa vaiheessa.

-         Leikkaus, sädetys ja seuranta ovat edelleen olennaiset hoitovaihtoehdot.

-         Hoidot ovat yhä yksilöllisempiä.

-         Hoitojen pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään nykyisin enemmän.

-         Seuranta-ajan tulee olla riittävän pitkä yksilöllinen tilanne huomioiden.

-         Uusia tekniikoita kehitetään: hienosäätöä leikkauksiin ja hoitoihin ylipäätään.

-         Varhaisen vaiheen aktiivinen hoito tähtää myös kuulon säilyttämiseen.

-         VS:aan liittyvät elämänlaatututkimukset ovat tämän vuosisadan puolella lisääntyneet selkeästi. Laajempia tutkimuksia kuitenkin kaivataan.

-         Päänsärky ja huimaus vaikuttavat eniten elämänlaatuun, mutta myös kasvohalvaus, kuulon toimivuus sekä väsyvyys ovat merkittäviä tekijöitä.

-         On tutkittua näyttöä siitä, että vestibulaarinen fysioterapia parantaa tasapainoa

-         Tulevaisuuden hoitovaihtoehtona tutkitaan intensiivisesti myös lääkehoitoja.

-         Apuvälineet kehittyvät.
Lopuksi

Oli huikeaa nähdä se kiinnostus ja tarmokkuus, millä nämä konferenssiosallistujat pyrkivät lisäämään akustikusneurinoomapotilaiden hyvinvointia. Tiedon levittäminen, osaamisen kasvattaminen on kaikkien potilaiden hyväksi. On hyvä voida todeta, että olemme yhdistyksessä oikeilla jäljillä, kun nyt peräämme AN-kuntoutusta. 

Kontakteja syntyi ja oli mukava tavata muun muassa USA:n AN-yhdistyksen puheenjohtaja sekä henkilökuntaa. 

Päivi Liippola 

paivi.liippola(at)gmail.com

sanyposti(at)gmail.com