AN ja opiskelu- tai työelämä

18.5.2022

Mihin sairastuneen kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota palatessaan töihin, neuropsykologian erikoispsykologi Mervi Jehkonen?
”Väsymys on hyvin tavallinen akustikusneurinooman (AN) jälkioire, joka kannattaa huomioida työhön palatessa. Jos on mahdollista, voi neuvotella työnantajan kanssa esimerkiksi alkuun osittaisen työajan, jota vähitellen pidentää jaksamisen mukaan. Ei kannata sinnitellä työssä väsyneenä, sillä se voi johtaa pidemmällä tähtäimellä vakavaankin stressiin ja jopa työuupumukseen. Voi myös neuvotella työn erityisjärjestelyistä, esimerkiksi etätyöskentelyn mahdollisuudesta.”

Kuinka tärkeää on palautuminen?
”Palautuminen on erittäin tärkeä huomioitava asia. Myös henkinen ponnistelu, esimerkiksi ajatustyö, väsyttää samalla tavoin kuin fyysinen ponnistelu. Kannattaa pitää taukoja työskentelyssä ja pitää yllä mielekkäitä harrastuksia, kuitenkin niin, että myös levolle eli pelkästään oleilulle ja erityisesti nukkumiselle jää riittävästi aikaa.”

Miten sairastuminen vaikuttaa työssä jaksamiseen, keskittymiskykyyn tai esimerkiksi 100 %:n työaikaan?
”Useat AN:n sairastaneet tunnistavat ns. kognitiivisen fatiikin eli ajatuksen väsymisen, jota on vaikea selittää sellaiselle henkilölle, joka ei ole itse tällaista kokenut. Ajatus ikään kuin "puuroutuu, takkuaa" eikä sitä voi ohittaa pinnistelemällä väkisin, vaan on pidettävä riittävä tauko työskentelyssä. Kun väsyy, keskittymiskyky heikkenee ja sitä kautta myös muistaminen ja uuden omaksuminen vaikeutuu. Voi olla tarpeen tehdä osittaista työaikaa ja palata 100 %:n työaikaan vasta vähitellen kuulostellen koko ajan omaa jaksamistaan.”

Mitkä ovat vinkkisi työhön tai koulunpenkille palaaville AN-sairastuneille?
”Kuuntele omaa jaksamistasi, älä yritä väkisin, pidä lepotaukoja, neuvottele työpaikan/oppilaitoksen kanssa tarvittaessa työn/opiskelun erityisjärjestelyistä. Myönnä itsellesi, jos et jaksa - älä työskentele uupumukseen asti, vaan ota tarvittaessa lisää aikaa toipumiselle.”

Psykologian tohtori Mervi Jehkonen on ollut asiantuntijana Sanyn toiminnassa vuodesta 2014 asti, jolloin hän tuli mukaan hankkeen ohjausryhmään. Hän on neuropsykologi ja työskentelee Tampereen yliopistossa ja tekee myös käytännön kuntoutustyötä. Mervin panos yhdistykselle on merkittävä. Hänen kauttaan olemme saaneet tarpeellista tietoa ja ymmärrystä AN:n vaikutuksesta vireystilaan ja jaksamiseen.