Hallituksen kuulumisia 6/2021

4.9.2021

Kuulumisia Sany ry:n hallituksen kokouksesta 6/21

Mielenkiintoinen syksy on tulossa!

Hallituksen kokous pidettiin 4.9.2021 klo 10.-14.30 Lounatuulet-yhteisötalossa Turussa ja verkossa.

Paikalla olivat Päivi Liippola pj; Tarja Koikkalainen, Timo Jokinen; Erkki Kurtti, Arttu Käpylä, Kaija Lankinen, sekä kutsuttuna taloudenhoitaja Irmeli Pihala. Eine Laitinen, Henna Pakarinen ja Riitta Tohola olivat estyneitä.

Ilmoitusasioissa kuultiin, että 23 henkilöä osallistui Sany ry:n verkossa toteutettuun valtakunnalliseen vertaistapaamiseen 12.6. ; Voimavarakurssi pidettiin Espoon Backbyssa 16.-19.8. ja osallistujia oli 16. Vertaistukihenkilökoulutus on tulossa 10.-12.9.  Scandic Pasilassa Helsingissä.

Talousasioissa todettiin, että Kuntavaalien yhteydessä toteutetun Pieni Ele-keräyksen tuotto jäi alle puoleen  aiempien vuosien vastaavasta. Seuraava keräystapahtuma on tammikuun aluevaalien yhteydessä ja siihen on yhdistyksen lipaskerääjiä ilmoittautunut mukaan lähes kaikissa aiemmissa kohteissa. Onneksi upeat kerääjämme ovat sinnikkäitä! Kunnittain voidaan sopia, että lipas jätetään ilman vahtia vaalipaikalle. Kerääjien voimien säästämiseksi hallitus suosittelee, että hiljaisissa ennakkokeräyskohteissa tätä vaihtoehtoa suositaan.

Kuluvan vuoden menot ovat jääneet pienemmiksi, kun tapahtumia on koronan vuoksi siirtynyt verkkoon. Se ei kuitenkaan tule olemaan pysyvä tilanne, lähitapaamisiin siirrytään toivottavasti jo syksyllä.

Jäsenasiat: Jäseniä on 473. Edellisen kokouksen jälkeen on liittynyt kolme ja kolme on poistunut. 

Kuluvan vuoden 2021 -toiminnan väliarvio: Käytiin keskustelua kuluvan vuoden toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Osallistujia on tavoitettu tapahtumiin pitkälti yli 3000. Näistä eri henkilöitä on noin kolme sataa. On ilahduttavaa huomata, että yhdistyksen toimintaan osallistutaan hyvin ahkerasti, tapahtumiin tullaan mukaan toistuvasti.

Kaikki kolme kurssia on pystytty toteuttamaan koronasta huolimatta. Kursseilta saadun palautteen mukaan kurssitoiminnan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kevään muu toiminta siirtyi pitkälti verkkoon. Arviointipaja, kevätkokous, tiedotusviikko ja vertaistapaaminen sekä lisäksi kymmenen aluetapaamista toteutui verkossa. Hyvä niinkin. Verkkotapaamiset ovat herättäneet jäsenissä myös kielteisiä reaktioita. Olemme kyllä kaikki samaa mieltä siitä, että lähitapaamisia tarvitaan.

Tiedottajan saaminen, osa-aikaisenakin, Sanyyn on lisännyt tiedotteita ja sen myötä kävijöitä verkossa ja facebookissa. AN-tietoisuusviikko, ensimmäistä kertaa toukokuussa toteutettu tiedotuksellinen tapahtuma onnistui kokoamaan ihmisiä verkkotapaamisiinkin kiitettävästi.

Toiminnan rahoitus jatkossa mietityttää, kun Stea:n rahoituskäytäntö on muutoksessa. Stean rahoitus edellyttää myös jatkuvaa raportointia toiminnasta ja osallistumisista. Onneksi yhdistys on jo vuosia seurannut ja arvioinut omaa toimintaa ja käytäntöjä siihen on luotu. Skarpata kuitenkin aina voi.

Toimintasuunnitelma 2022: Keskeinen tavoite on pyrkiä palauttamaan aikaisempia tapaamiskäytäntöjä uusien sähköisten rinnalle ja tämä huomioidaan myös talousarviossa. Sen loppusumma jää kuitenkin edellisiä vuosia pienemmäksi, koska osittain uudet käytännöt pienentävät kuluja. Henkisen hyvinvoinnin teemaa jatketaan. Tiedotustoimintaa ja toiminnan laatua kehitetään edelleen.

Tulossa olevat tapahtumat: Syksyn tapahtumia käynnistetään ja alueita kannustetaan lähitapaamisiin. Syyskokous on 16.10. Helsingissä ja siihen voi osallistua myös verkossa. Kutsut lähtevät viikolla 38 jäsentiedotteen mukana. Syyskokouksessa on puheenjohtajan vaihdos ja myös hallitukseen on paikkoja tarjolla!

Työryhmäkuulumiset: Vertais-, sääntö-, ja tilastotyöryhmät ovat kokoontuneet. Vertaistyöryhmä on tutkinut kevään tapaamisten sähköisiä palautteita. Sääntötyöryhmä on valmistellut uusia sääntöjä. Kuuloliittoon liittyvät kohdat on päivitetty, kirjallinen asu on muokattu ja etäkokousmahdollisuus on lisätty. Sääntömuutos tulee syyskokouksen hyväksyttäväksi. Tilastotyöryhmä on uusinut palautelomakkeita, jotta sähköiset ja paperiset versiot antaisivat vertailtavaa tietoa.

Seuraava hallituksen kokous 7/2021 pidetään to 14.10. klo 17.30 zoom-kokouksena.

Terveisin Sany ry:n hallitus/ Päivi Liippola