Hallituksen kuulumisia 4/21

29.4.2021


Videokokous Teams 28.4.2021 klo 17.30-19.45

Kokouksessa käsiteltiin mm. Pieni Ele-keräysasiaa,  tulevia tapahtumia ja tiedotusviikon ohjelmaa...

Ilmoitusasioissa kuultiin, että Stealle on tehty neljäsosavuosiraportti; kevätkokouspöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu ja Harso ry kutsuu vuosikokoukseensa.

Talousasiat: Taloustilannetta verrattiin kahden edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Toiminnan rajaamisesta johtuvaa säästöä on alkuvuonna tullut, mutta tarkoituksenmukaisempaa olisi jo voida järjestää tapahtumia ja kokoontumisia. Pieni Ele-keräys mietityttää jäseniä. Hallituksen ohje on, että osallistutaan voimavarojen mukaan terveys edellä. Sany on keräyksessä mukana 34 paikkakunnalla. Alkuperäisestä 36 alueesta siis kaksi on vetäytynyt.

Pj kertoi 7.4. pidetystä Stea:n rahoituksen tulevaisuutta koskevasta ajankohtaiswebinaarista. Todettiin, että pienen yhdistyksen oikeus olemassaoloon ja toimintaan on osoitettava toiminnan kuvauksilla sekä palautetta ja tilastoja kokoamalla.

Jäsenasiat: Jäseniä on yhdistyksessä 466. Viisi uutta jäsentä on liittynyt edellisen kokouksen jälkeen. Viisi on myös eronnut ja kaksi on kuollut.

Kurssit ja tapahtumat: Toukokuun kurssit toteutuvat. Vertaistapaaminen järjestetään 12.6. klo 13-16 verkkotapaamisena. Elokuun voimavarakurssilla on vielä tilaa ja hakemuksia odotetaan 19.7. mennessä. Syksyllä tullaan järjestämään ylimääräinen ’tietoa ja vertaistukea’-kurssi, mikäli koronatilanne edelleen helpottuu.

Alueellista vertaistoimintaa virtuaalisesti on kevään aikana ollut kymmenellä alueella ja niihin on osallistunut lähes 80 henkilöä. Myös uusia tapaamisia jo sovitaan.

Työryhmät: Tilastoryhmä muistutti tapahtumatietojen kirjaamisesta. ’Mitä sinulle kuuluu’-hanke kokoaa raporttia Stealle.

Viestintä: Viestintätyöryhmän määrittämät viestinnän yleiset tavoitteet hyväksyttiin. Tulevan AN-tietoisuusviikon 17-23.5.- suunnitelma vahvistettiin.  Viikon aikana verkkosivuilla ja facebook-sivulla on päivittäin uutta luettavaa, synttäripäivää 19.5. vietetään verkkotapaamisen merkeissä; kerrotaan kursseista ja tukitoiminnasta ja 22.5. esitellään neurofibromatoosi 2:a. Jäsenille lähetetään materiaalia, jota voi edelleen toimittaa kenelle sitten AN-tietoa haluaakin viedä.

Seuraava hallituksen kokous 5/2021 pidetään ke 9.6.2021 klo 18.30 Teams-kokouksena.

Paikalla olivat Päivi Liippola pj; Tarja Koikkalainen, Erkki Kurtti, Arttu Käpylä, Eine Laitinen siht., Kaija Lankinen, Henna Pakarinen sekä kutsuttuna taloudenhoitaja Irmeli Pihala. Estyneitä olivat Timo Jokinen ja Riitta Tohola.

Terveisin Sany ry:n hallitus/ Päivi Liippola