Hallituksen kuulumisia 5/2021

12.6.2021

                                                                                                                                                     Raisio 12.6.2021

Kuulumisia Sany ry:n hallituksen kokouksesta 5/21

Videokokous Teams 9.6.2021 klo 18.30-21.00

Paikalla olivat Päivi Liippola pj; Tarja Koikkalainen, Timo Jokinen; Erkki Kurtti, Arttu Käpylä, Eine Laitinen siht., Kaija Lankinen, Henna Pakarinen sekä kutsuttuna taloudenhoitaja Irmeli Pihala. Riitta Tohola oli estynyt.


Ilmoitusasioissa kuultiin, että toukokuussa pidettiin kaksi sopeutumisvalmennuksellista kurssia sekä toteutettiin AN-tietoisuusviikko. Taas on myös lähetetty STEA:lle selvitykset edellisen vuoden avustuksista.

Talousasioissa keskusteltiin Kuntavaalien yhteydessä toteutettavan Pieni Ele-keräyksen tilanteesta. Ennakkovaalien perusteella lippailla on ollut hiljaista. Joidenkin kuntien keräyspaikoilla on lipas jätetty koronan vuoksi ilman vahtia, jossakin on koko keräys peruttu. Tulos nähdään vasta syksyllä, mutta varmasti se jää aiempaa pienemmäksi.

Jäsenasiat: Jäseniä on yhdistyksessä 473. Edellisen kokouksen jälkeen on liittynyt kahdeksan uutta jäsentä ja kaksi on eronnut. 

Toimintasuunnitelma 2022: Seuraavan vuoden toimintaa ideoitiin alustavasti, jotta pj pääsee tekemään seuraavaan kokoukseen ehdotuksen. Kovasti halutaan irtautua korona-ajasta ja palauttaa toimintaa myös verkon ulkopuolella. Toki verkkotoimintaa jatketaan. Oman valtakunnallisen kokoontumisen sijaan osallistutaan Kuuloliiton kesätapahtumaan.  Ja tietoisuusviikko järjestetään. Toimintasuunnitelmaa valmistellaan lisäksi eri työryhmissä.

Kurssit ja tapahtumat: Vertaistapahtumaan 12.6. on osallistumassa runsaat 20 henkilöä. Toukokuun kurssit saivat hyvää palautetta, jossa keskiarvo oli yli 9. AN-tietoisuusviikko toi julkisuutta ja näkyvyyttä erityisesti facebookin kautta. Palautteissa kiiteltiin tapahtuman järjestämisestä, monipuolisesta ohjelmasta sekä siitä, että voi lähettää tietoa AN:sta omissa some-kanavissa. Kysy asiantuntijalta oli kiinnostavin verkkotapahtuma. Verkkotapahtumien sijaan toivottiin myös fyysisiä tapaamisia ja tokihan se on järjestäjienkin toive. Tietoisuusviikolle toivottiin jatkoa ja järjestäjille voimia -kiitos!

Työryhmät: Työryhmät eivät yhteensattumien vuoksi olleet kokoontuneet kokousten välissä. Muun muassa sääntöuudistusta, viestintää, vertaistoimintaa, nf2-asiaa ja tilastointia kuitenkin koko ajan työstetään.

Sidosryhmäkuulumisissa pj kertoi osallistuneensa Kuuloliiton koolle kutsumaan kuulopiirien ja toimialayhdistysten kokoukseen. Verkkotapaamisessa kuultiin mm. Kuuloliiton organisaatiouudistuksista ja mallisääntötyöstä. Toimialayhdistyksille on nimetty oma yhteyshenkilö, jonka kanssa pidetään yhteistyöpalaveri 16.6.

Harso ry on pitänyt kevätkokouksen, johon Eine Laitinen osallistui. Sanylla ei nyt ole omaa edustajaa Harson hallituksessa.

HUS:n harvinaiskeskus HAKE kokosi alueen yhdistyksiä tiedotukselliseen palaveriin 10.5. Mukana meiltä olivat Timo Jalonen ja Tarja Koikkalainen.

Muut asiat: Terveydenhuollon yhdistyksiä keskusteluttanut toisiolakiasia on nyt saanut väkevän kannanoton SOSTE ry:n Potka- ryhmittymältä. 

Seuraava hallituksen kokous 6/2021 pidetään la 28.8.2021 klo 10.00 Turun toimistolla ja samalla Teams-kokouksena.

Terveisin Sany ry:n hallitus/ Päivi Liippola