Kevätkokous 26.3.2022

16.3.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Aika:                26.3.2022 klo 13.00 (lounastarjoilu kello 12.00)

Paikka:           Original Sokos Hotel Kupittaa, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku. 

Etäkokousmahdollisuus Zoom-kokousalustalla


Hyvät Akustikusneurinoomayhdistyksen jäsenet!

Tervetuloa mukaan yhdistyksemme sääntöjen mukaiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Turussa. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoom-kokousalustalla. Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä muut sääntömääräiset asiat.

Sähköpostikutsun liitteenä on esityslista ja toimintakertomus sekä tuloslaskelma ja tase. 

Ohjelma 

klo 12:00 Lounastarjoilu
klo 13:00 Kokouksen aloitus

Kokouksen aluksi luento ravitsemusasiantuntija (ETK) Katri Korpunen 'Ravitsemus ja aivoterveys’
Kokouksen lopuksi ajankohtaisia kuulumisia ja keskustelua

Ilmoittautuminen 21.3.2022 mennessä sähköpostitse sanytoimisto@gmail.com tai p. 050 305 2675. 
Ilmoitathan osallistutko paikan päällä Turussa vai etäyhteyksien kautta. Kerrothan myös tarvitsetko erityistä ruokavaliota. Kokouslinkki lähetetään etäosallistujille sähköpostitse kokousviikolla.

Tervetuloa! 

Tarja Koikkalainen                                                          Sirpa Forsblom
puheenjohtaja                                                                  sihteeri
p. 050 305 2675                                                             p. 050 406 1563
sanyposti(at)gmail.com                                                sirpa.forsblom(at)hotmail.fi


SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS                    ESITYSLISTA 2022
Aika: 26.3.2022 klo 13.00
Paikka: Original Sokos Hotel Kupittaa, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.
Etäkokousmahdollisuus Zoom-kokousalustalla 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt.
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esityslistan hyväksyminen.
 5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta 2021 ja päätetään siitä.
 6. Käsitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset edelliseltä toimintavuodelta 2021.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille.
 8. Valitaan edustaja ja hänelle varahenkilö Kuuloliiton liittokokoukseen 2022.
 9. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi liittohallitukselle, liittovaltuustolle ja muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esille tulleet asiat.
 11. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset.
 12. Kokouksen päättäminen.