Raportti työikäisten kyselystä

4.5.2019

Sany ry teki verkkosivuilla elo-syyskuussa 2018 kyselyn työssä selviytymisestä työikäisille AN-sairastuneille. Nyt kyselyn vastaukset on koottu raporttiin. Raportti sisältää paljon suoria lainauksia vastauksista. 

KIITOS kyselyyn vastanneille!  Vastauksista kyllä huomaa, että aihe on tärkeä ja sairastuneilla on paljon kokemusta ja kerrottavaa. Tämä kysely vastauksineen antaa yhdistykselle painokasta tukea tiedon, AN:n tunnettuuden sekä kuntoutuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.