Sopeutumisen neljä vaihetta - askel kerrallaan kohti parempaa

17.5.2022

Sairastuminen on yksi elämää mullistavista kriiseistä. Diagnoosin saaminen on yleensä helpotus, mutta sen jälkeen iskee shokki. Shokki on sopeutumisprosessin ensimmäinen vaihe. Sitä seuraa reaktiovaihe, sitten käsittelyvaihe ja viimeisenä uudelleen suuntautumisen vaihe. Näiden vaiheiden ja erilaisten tunteiden läpikäyminen on yksilöllistä. Sopeutumisprosessi voi myös alkaa uudestaan, jos tilanne muuttuu. Antamalla itselleen aikaa ja käymällä läpi sopeutumisen eri vaiheet, löytää oman tapansa elää elämäänsä ja oppii paremmin hyväksymään itsensä ja tilanteensa.

Älä patoa tunteitasi

Shokkivaiheessa on vaikea ymmärtää, mitä on tapahtunut. Omia tunteita on hankala jakaa, kun ei itsekään oikein osaa sanoittaa tuntemuksiaan. 

Reaktiovaiheessa voi mieleen nousta epäilyksiä selviytymisestä, tulevaisuudesta ja usea voi miettiä miksi minä? Tunnemyrsky on voimakas. Pelko, ahdistus, viha, syyllistäminen ja suru valtaavat mielen. Vaikka on tarve saada paljon tietoa, on diagnoosin hyväksyminen ja tiedon sisäistäminen vaikeaa, sillä muutos on suuri. Itselle kannattaa olla armollinen ja antaa aikaa muutokselle. 

On myös hyvä muistaa, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Niistä on hyvä puhua läheisten ja ystävien kanssa. Hyviä purkautumiskeinoja ovat myös esimerkiksi kirjoittaminen, piirtäminen, valokuvaaminen tai maalaaminen. 

Keskity hyvään

Käsittelyvaiheessa ei välttämättä jaksa enää puhua sairastumisesta muiden kanssa. Asian käsittely omassa mielessä kuitenkin jatkuu. Päivä kerrallaan, hitaasti, mutta varmasti mieli sopeutuu, vaikka joskus voimakkaat tunteet ottavat vallan. Se on kuitenkin aivan normaalia.

Muun muassa tieto ja vertaistuki auttavat matkalla kohti uudelleen suuntautumista. Etenkin vertaistuki on kullan arvoista. Ja kun löytää uusia tapoja tehdä asioita ja opettelee luopumaan siitä, mikä enää ei ole mahdollista, elämän merkityksellisyys korostuu. On tärkeää panostaa itselleen tärkeisiin asioihin ja omien arvojen mukaiseen elämään. Keskittyä hyvään, sillä se mihin keskittyy, lisääntyy.

Mielen harjoitteita

Mieltä voi myös harjoittaa. Sopeutumisprosessin eri vaiheissa mieleen nousee monenlaisia ajatuksia ja joskus ne voivat tuntua jopa fyysisenä kipuna kehossa. Keskittymällä siihen mitä tekee, hyväksymällä sen mitä ei voi muuttaa ja ymmärtämällä, että ajatukset eivät ole yhtä kuin minuus, seisoo jo hyvällä pohjalla kohti parempaa.

  • Oivamieli.fi-sivulla on muun muassa tietoiseen läsnäoloon, havainnointiin ja hyväksyntään liittyviä lyhyitä harjoituksia
  • psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäisen YouTube-kanavalla on hyväksyntään, mielen joustavuuteen ja myötätuntoon keskittyviä muutaman minuutin pituisia videoita ja harjoituksia