Vertaistuki on Sany ry:n peruspilari

20.5.2023

Tukipuhelimen numero 045 188 9565
Kaijan yhteystiedot: lankinenkai@gmail.com
Puheenjohtaja Tarja Koikkalaisen yhteystiedot: sanyposti@gmail.com

Tukipuhelimeen soittamalla jokainen saa oman vertaistukihenkilön

Sany ry:n tärkeimmät tehtävät ovat tiedon jakaminen akustikusneurinoomasta ja vertaistuki. Vertaistuki on kokemustietoa ja sen saaminen auttaa selviytymään ja käsittelemään sairastumisen aiheuttamia tuntemuksia.

”Vertaistuella pyritään lisäämään sairastuneen tai läheisen hyvinvointia muutoksessa. Emme halua, että kukaan jää yksin ongelmiensa kanssa. Sany on kuuntelija, joka ymmärtää ja jakaa luotettavaa tietoa. Kaikki annettu tuki on maksutonta”, kertoo vertaistukivastaava Kaija Lankinen.

Sanyn tarjoama vertaistuki on monimuotoista. Tukea saa puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa sekä alueellisissa yhteistapaamisissa eri puolella Suomea, kursseilla ja kaikissa muissakin Sanyn järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa. 

Tietoa ja vertaistukea puhelimitse

Yksi vertaistuen muoto on tukipuhelin.

”Tukipuhelin on valtakunnallinen ja sen numero löytyy kotisivuiltamme (sekä kuvan alta). Puhelimeen vastaa tällä hetkellä Päivi Liippola. Jo ensimmäisen puhelun aikana saa valtavasti tietoa ja usein yksi puhelu riittää. Soittaja saa halutessaan oman tukihenkilön puhelun jälkeen. Vertainen on mahdollisuuksien mukaan saman ikäinen, samassa elämäntilanteessa tai samalta puolelta Suomea”.

Henkilökohtaista keskustelua jatketaan sitten vertaisen kanssa. Sanylla on noin 40 hengen aktiivinen tukihenkilöverkosto. Tukea saa sekä suomen että ruotsin kielellä.

”Aloite tulee aina tuettavalta. Hän soittaa tukihenkilölleen. Vertaistukea antavat koulutetut sanylaiset, jotka ovat  itsekin sairastuneita.”

Tukipuhelin on ollut toiminnassa vuodesta 2014 lähtien. Yleensä siihen soittavat sairastuneet, mutta Kaija muistaa, että vuosien varrella muutama läheinenkin on ottanut yhteyttä.

Vertaistuen tärkeys

”Vertaistuesta saa paljon luotettavaa tietoa ja tuntee, että on toinen, joka ymmärtää ja kuuntelee, tuntee oireet ja on läsnä. Se helpottaa arjessa jaksamista ja selviytymistä, kun ei ole yksin ja näkee, että toinenkin on selviytynyt samanlaisten huolten kanssa”, sanoo Kaija ja jatkaa:

”Puhuminen auttaa, mutta lähipiirissä ei välttämättä "jakseta" kuunnella, kun ei ole sitä samaa kokemusta ja tietoa. Vertaisen kanssa puhuminen on monessa mielessä siksi helpompaa.”

Vertaisena olemisen merkitys

”Saan hyvän mielen siitä, että pystyn auttamaan toista ja omasta kokemuksestani on apua, voin jakaa tietoa ja kulkea rinnalla siinä tilanteessa missä tuettava kulloinkin on sairauden eri vaiheissa. Olen myös kiitollinen itse saamastani vertaistuesta. Haluan jakaa sitä hyvää eteenpäin.”

Tervetuloa mukaan vertaistukitoimintaan

”Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä esim. sähköpostitse puheenjohtajaan tai minuun. Halukkuutensa voi ilmoittaa myös kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa tai koulutuksissa. Otamme sitten halukkaisiin yhteyttä, kun järjestämme seuraavan vertaistukikoulutuksen.”