Yhdistyksen kevätkokous 25.3.2023 Tre

1.3.2023

 

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry

Finlands Akustikusneurinomförening rf

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS                                                                 KOKOUSKUTSU 22.2.2023

 

Aika:                   25.3.2023 kello 12:00

Paikka:                Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1 (Rautatienkatu 18), Tampere

Etäkokousmahdollisuus Zoom-kokousalustalla

  

Hyvät Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry:n jäsenet 

Tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Tampereella. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Zoom-kokousalustalla. Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 sekä muut sääntömääräiset asiat. Kutsun liitteenä on kokouksen esityslista, toimintakertomus, sekä tuloslaskelma ja tase

 Ohjelma:

·       12:00    Lounas

·       13:00    Kokous alkaa

Kokouksen aluksi kuulemme asiantuntijaluennon

Kokouksen lopuksi ajankohtaisia kuulumisia ja keskustelua

Kokous päättyy noin kello 15 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 10.3.2023 sähköpostitse sanyposti@gmail.com tai p. 050 305 2675/Tarja. Ilmoita samalla tuletko paikalle vai osallistutko etäyhteydellä. Jos tulet paikalle, ilmoita lisäksi mahdolliset erityisruokavaliot. Osallistumislinkki lähetetään etäosallistujille sähköpostilla kokousviikolla.

 Tervetuloa! 

Tarja Koikkalainen                                             Päivi Liippola

puheenjohtaja                                                    varapuheenjohtaja

sanyposti@gmail.com                                      sanytsto@gmail.com

p. 050 305 2675                                                  p. 040 703 0935 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS                                                                 ESITYSLISTA 2023 

Aika:                   25.3.2023 klo 13:00

Paikka:                Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere

Etäkokousmahdollisuus Zoom-kokousalustalla 

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Valitaan muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt.

3.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.       Esityslistan hyväksyminen.

5.       Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta 2022 ja päätetään siitä.

6.       Käsitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset edelliseltä toimintavuodelta 2022.

7.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille

8.       Valitaan edustaja ja hänelle varahenkilö Kuuloliiton liittokokoukseen 2023

9.       Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteiksi liittohallitukselle, liittovaltuustolle ja muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille.

10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esille tulleet asiat.

11.   Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset.

12.   Kokouksen päättäminen.