Syyskokous 15.10.2022

29.9.2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 15.10.2022 kello 13:00 (lounas kello 12:00)
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9 Helsinki
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Zoom-kokousalustalla

Hyvät Sany ry:n jäsenet,
Tervetuloa yhdistyksemme sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2023, valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Kutsun alla on esityslista sekä toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus.

Ohjelma:
kello 12:00 lounastarjoilu
kello 13:00 asiantuntijaluento
Tasapainon tanssi, Katja Lilja (TtM ja FM, liikunta- ja hyvinvointialan  asiantuntija ja yrittäjä)
kello 13:45 varsinainen kokous alkaa

Kokouksen lopuksi keskustellaan jäsenten toiveista ja odotuksista.

Ilmoittautuminen:
Paikalle Scandic Simonkenttään tulevien pitää ilmoittautua viimeistään 6.10.2022 sähköpostilla sanyposti@gmail.com tai puhelimitse 050 305 2675/Tarja. Ilmoita samalla mahdollinen erityisruokavalio ja allergiat.

Etäyhteydellä osallistuvien pitää ilmoittautua viimeistään 12.10.2022 sähköpostilla sanyposti@gmail.com. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla 14.10.2022.

Tervetuloa!

Tarja Koikkalainen                                                      Päivi Liippola
puheenjohtaja                                                             varapuheenjohtaja
sanyposti@gmail.com                                               sanytoimisto@gmail.com
p. 050 3052675                                                         p. 040 703 0935


Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
        - kokouksen puheenjohtajan
        - kokouksen sihteerin
        - kahden pöytäkirjantarkastajan ja muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimintavuodeksi. Puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana
6. Hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärän vahvistaminen 17 §:n mukaisesti. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
7. Hallituksen ensimmäisen ja toisen varajäsenen valinta
8. Tilintarkastajan ja/tai toiminnantarkastajan ja varatilintarkastajan ja/tai varatoiminnantarkastajan valinta.
9. Seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen
10. Liiton kuulopiirien edustajien valinta liiton sääntöjen mukaisesti
11. Tarvittavien toimikuntien asettaminen ja niiden jäsenten valinta
12. Seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen määrääminen
13. Seuraavan toimintavuoden talousarvion hyväksyminen
14. Esitykset yhdistyksen aloitteiksi
        a. liittohallitukselle
        b. liittokokoukselle
c. muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille
15. Seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistapa 15 §:n määräämällä tavalla.
16. Muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat
17. Jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset
18. Kokouksen päättäminen