Elokuisen hallituksen kokouksen kuulumisia

23.9.2019

Hallitus kokoontui 13.8.19 Koivupuistossa Ylöjärvellä. 

Paikalla olivat: Päivi Liippola pj; Tarja Koikkalainen, Erkki Kurtti, Eine Laitinen siht., Kaija Lankinen, Anne Marsela-Kuvaja Irmeli Pihala, sekä varajäsenet Sirpa Mäkitalo ja Timo Jokinen.

Jäsenasiat: Yhdistykseen hyväksyttiin seitsemän uutta jäsentä. Jäseniä nyt kaikkiaan 444.  

Osallistumiset: Kevään aluetapaamisissa on ollut yhteensä 142 osallistujaa. Elokuun kursseille osallistui 20 henkilöä. Kursseille olisi mahtunut enemmänkin ja niiden markkinointia pitää tehostaa.  

Talous: Taloustilanne on hyvä. Alkuvuoden kulut on pidetty kurissa niin matka-,kokous- kuin tapahtumakulujenkin osalta. Sany 30-vuotisjuhlan kulut pysyivät suunnitellussa 62 euroa/osallistuja. Historiikkikirjasen kulut olivat reilut 3000 euroa. Kirjasta voi ostaa 12 euron hintaan. Pieni Ele-keräystulot Eurovaaleista eivät ole vielä tulleet yhdistyksen tilille. Kaikkiaan keräystuloja odotetaan noin 12 000 euroa tänä vuonna. Tulevana vuonna ei ole vaaleja eikä keräystä. Tämän vuoden tuotoista pitää riittää siis myös seuraavalle toimintavuosille.

Yhteydet Steaan: Selvitykset vuoden 2018 vertais-ja kurssitoiminnoista on lähetetty Steaan toukokuun loppuun mennessä. ​Stealta on ​myös haettu ​seuraavaksi kolmeksi vuodeksi avustusta Akustikusneurinooman hoito- ja kuntoutuspolun selkeyttämiseen, ammattilaisten parempaan tiedonsaantiin, sairastuneiden omahoidon sekä työssä selviytymisen parantamiseen. ​Stea:n päätös saadaan vuoden vaihteessa.​

Toimintasuunnitelma 2020: Vuoden 2020 toimintasuunnitelman raamit määriteltiin. Sopeutumisvalmennuskursseja viedä eri paikkakunnille, voimavarakurssi ehkä maastoon vaelluksena. Aluetoiminnan teemana on henkinen hyvinvointi. Järjestetään koulutusta aktiivitoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Ammattilaistiedotusta laajennetaan.

Muuta: Eine Laitinen o​n valittu Sany:n edustajana Harso ry:n (Harvinaisten sairauksien ja vammojen potilasyhdistyksen kattojärjestö) hallituksen varajäseneksi ensi kaudeksi.

​Seuraava hallituksen kokous on 5.10.19 Helsingissä hotelli Arthurissa ja syyskokous 16.11.19 Tekniskan tiloissa Helsingissä.

Syyskokouskutsu lähetetään seuraavan jäsenkirjeen mukana lokakuussa.

 Hallitus/ Päivi Liippola